نمونه سازه استاندارد نمایشگاه صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان به شرح ذیل میباشد:

نمونه سازه اسپیس فریم:

نمونه کتیبه سر درب غرفه نمایشگاه

میز و صندلی:

به هر 18 متر غر فه استاندارد در نمایشگاه تعداد 2 عدد صندلی تاشو چرمی و یک عدد میز تعلق خواهد گرفت.

نمونه کامل پیکیج سازه استاندارد نمایشگاهی ( سازه _ روشنایی و پریز برق _ کتیبه _ میز و صندلی)