فرم ثبت نام نمایشگاه

• ثبت اطلاعات اولیه به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد و در زمان تکمیل فرم ذیل 30 درصد علی الحساب به عنوان پیش پرداخت ثبت نام به شماره حساب شرکت برساز رویداد پارس
شماره حساب: 0111485814001
شماره شبا: IR940170000000111485814001
شماره کارت: 6037991899948156
بانک ملی واریز نمایید و فیش واریزی را به شماره 09018296260 سرکار خانم شهسوار واتساپ نمایید .
• صورتحساب نهایی بعد از جانمایی و مشخص شدن متراژ واگذاری محاسبه و اعلام می گردد.
• به جمع کل اجاره بها غرفه، مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‎ گردد.
• بابت تجهیزات استاندارد نمایشگاهی هر متر مربع 1.200.000ريال شامل جـدا کننـده اطراف، روشنـایی، پریز بـرق،
کتیبه نام شرکت بصورت سراسری، یک میزشیشه ای و دو صندلی چرمی، به ازای هر 18 متر مربع
می‎باشد.
• پیرو دستورالعمل و مقررات، درخصوص نظارت و تعهد مسئولیت با برگزار کننده نمایشگاه، مشارکت کننده موظف است به ازای هر مترمربع مبلغ 450.000 ریال با احتساب مالیات ارزش افزوده جهت صدور مجوز غرفه سازی به حساب شرکت برساز رویداد پارس واریز نماید.
• تعرفه ‎های ریالی صرفا مربوط به شرکت‎های داخلی می‎باشد که کالاها و برندهای داخلی را در نمایشگاه معرفی می‎ نمایند.
خدمات نمایشگاهی شامل درج اطلاعات مشارکت‎ کنندگان در کتاب الکترونیک نمایشگاه، دعوت از بازدیدکنندگان متخصص، کارت غرفه ‎دار و لوح یادبود می ‎باشد.
• الویت جانمایی بر اساس زمان ثبت نام و پرداخت هزینه غرفه می ‎باشد.
• اطلاعات فرم ذیل در جهت درج در کتاب نمایشگاه و کتیبه و نقشه راهنما مورد استفاده قرار می گیرد ،خواهشمند است با تکمیل اطلاعات صحیح یاریگر ما باشید؛ در صورت عدم تطابق مشخصات مسئولیت با مشارکت کننده میباشد و بازنگری مشمول پرداخت هزینه می گردد.
• تحویل غرفه در صورت تسویه حساب کامل و دارا بودن برگه تسویه حساب از ستاد برگزاری نمایشگاه امکان‎پذیر می‎ باشد.
• مشارکت کننده موظف است از لیست پیمانکار غرفه‎ ساز مورد تایید برگزارکننده نسبت به قرارداد اقدام نماید و در صورت مغایرت به هزینه واگذاری غرفه متری 1.000.000ريال اضافه میگردد و مشارکت کننده ملزم به پرداخت هزینه می باشد.
• رعایت دستورالعمل، قوانین و مقررات مرکز نمایشگاه و برگزارکننده نمایشگاه و پرداخت عوارض مربوطه الزامی می‎باشد.
• واگذاری یا اجاره بخشی از غرفه به غیر، ممنوع بوده و در صورت مشاهده کل فضای غرفه پلمپ خواهد شد.