تصاویر نوزدهمین دوره نمایشگاه

نمایی از غرفه داران

نمایی از اهدای لوح به مشارکت کنندگان

بازدید وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان عراق
سرکار خانم "بگرد طالبانی" از نمایشگاه

بازدید وزیر کشاورزی کشور عراق جناب آقای "کریم الخفاجی" از نمایشگاه

بازدید استاندار استان اصفهان جناب آقای دکتر "رضایی" از نمایشگاه