نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی اصفهان 

تاریخ برگزاری : 1 لغایت 4 شهریورماه 1401

زمان برگزاری : ازساعت 15 الی 21

محل برگزاری : کمربند شرقی روبروی منطقه روشن دشت-نمایشگاه بین المللی اصفهان

ستاد برگزاری شرکت برساز رویدادپارس نشــــانی ستاد برگزاری :

تهران،خیابان سمیه –بعد از تقاطع بهار کوچه خوانساری –پلاک 6 طبقه 4 –واحد 16 تلفن:41074000-021