زمان بازدید و آدرس نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه

21 الی 24 شهریور ماه 1401 ، ساعت بازدید 10 الی 17

آدرس:

آزادراه خلیج فارس-روبروی مرقد امام خمینی (ره)-جنب دانشگاه شاهد- نرسیده به عوارضی تهران قم – فاصله تقریبی از ابتندای آزادراه خلیج فارس 10 کیلومتر

اتوبان شهید کاظمی-آزادراه خلیج فارس- نرسیده به عوارضی تهران قم- سمت راست- نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب