لیست غرفه سازان به شرح ذیل می باشد:

مشارکت کننده گرامی
با سلام ،
احتراما اطلاعات تعدادی از شرکت های غرفه ساز، جهت تسهیل انجام عملیات غرفه­ سازی به شرح جدول ذیل تقدیم حضور می­گردد: