برنامه های اطلاع رسانی نمایشگاه

 • استفاده از فضای تبلیغاتی سطح شهر (بیلبورد،بنر)
 • اطلاع رسانی از طریق سازمان های متولی کشوری و استانی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت و انجمن ها و اتحادیه های صنفی و شرکت تعاونی روستایی
 • ارسال پیامک به متخصصین
 • شبکه های مجازی
 • اطلاع رسانی از طریق وب سایت
 • ارتباط با نشریه ها و مجلات تخصصی مرتبط
 • اطلاع رسانی در نمایشگاه های مرتبط با صنعت کشاورزی و دام و طیور کشور
 • ارسال کارت های دعوت متخصصین به تعداد 25،000 عدد در سراسر کشور
 • ارسال و دعوت از تمام مروجین و اساتید مراکز تحقیقاتی و علمی و صنعتی ایران
 • برگزاری سمینار های تخصصی در حاشیه نمایشگاه
 • برگزاری نشست تخصصی تصویربرداری و نقشه برداری هوایی تخصصی در صنعت کشاورزی در غالب گارگاههای عملی با مشارکت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

 
برنامه های دعوت از بازدیدکنندگان متخصص

 • دعوت از انجمن تولید کنندگان تراکتور ،کمباین، ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی ایران و انجمن کمباین و تراکتور، اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان کودهای کشاورزی کشور، انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، انجمن وارد کنندگان بذر اصلاح شده ایران و …
 • دعوت از اتحادیه های صنفی کشاورزی ،ماشین آلات و ادوات کشاورزی ،دامداران ،مرغداران
 • دعوت از اتاق های اصناف ایران و شرکت تعاونی روستایی ایران
 • دعوت از دانشگاههای پیشرو علوم کشاورزی و دامپزشکی ایران