زمان برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری : 18 الی 21 خرداد ماه 1400

زمان برگزاری : ازساعت 11 الی 19

محل برگزاری : کمربند شرقی روبروی منطقه روشن دشت-نمایشگاه بین المللی اصفهان

ستاد برگزاری شرکت برساز رویدادپارس

نشــــانی ستاد برگزاری :

تهران،خیابان سمیه –بعد از تقاطع بهار کوچه خوانساری –پلاک 6 طبقه 4 –واحد 16

تلفن :41074000-021